PC 337 | Aanvullend Sociaal Fonds Non-Profit Vorming

Wat is dit?

Een instelling dat zelf vormingen opzet, heeft binnen het kader van de subsidieprojecten de mogelijkheid om hiervoor financiering vanuit het Fonds aan te vragen. Download de richtlijnen van deze projecten en ontdek: 

  • de algemene voorwaarden
  • de doelgroep
  • het aanbod
  • de financieringswijze
  • de praktische modaliteiten

Zelf subsidieproject voorstellen?

Instellingen die zelf vormingsprojecten organiseren kunnen hiervoor financieel ondersteund worden door het Sociaal Fonds 337..

Wens je financiering aan te vragen? Download het aanvraagformulier.

Terugbetaling van het inschrijvingsgeld

Wordt er buiten uw instelling een vorming, opleiding of studiedag georganiseerd rond één van de prioritaire thema’s?

Wens je financiering aan te vragen? Download het aanvraagformulier.

Procedure Sociaal Overleg

Wij zijn van mening dat initiatieven rond vorming en opleiding met de werknemers van de instelling moeten worden besproken. Bijgevolg dient het personeel, al dan niet via een sociaal overlegorgaan, te worden geraadpleegd over de (opleidings)acties van het Fonds. 

Download het invuldocument dat dient als bewijs van sociaal overleg over het opleidingsaanbod van het Fonds voor het jaar 2018. Gelieve het ingevuld terug te sturen bij elke nieuwe subsidieaanvraag.