PC 330 | Ouderenzorg Vorming

Submenu tonen Submenu verbergen

Opstap naar verpleegkunde

Met het project ‘Opstap naar verpleegkunde’ moedigt het Sociaal Fonds Ouderenzorg werknemers van niet-openbare woonzorgcentra aan om een diploma verpleegkunde te behalen. Op deze manier hopen we het tekort aan verpleegkundigen in onze sector terug te schroeven.

We geven werknemers de kans om in dit project te stappen en financieren het bijkomend vormingsverlof (bovenop het Betaald Educatief Verlof of Vlaams opleidingsverlof) en de terugbetaling van de inschrijvingskosten met een maximum van €1.000.

Download de brochure en ontdek het aanbod voor 2019-2020. Inschrijven doe je middels het aanvraagformulier.

In te dienen documenten schooljaar 2019-2020

Wanneer? Wat?
Inschrijving voor 31/10/2019
 • Aanvraagformulier
 • Kopie van getuigschrift van regelmatige inschrijving - dit geldt niet voor de werknemers die recht hebben op Vlaams Opleidingsverlof
Tijdens het schooljaar
 • Elke informatie over verandering van jobtime, stopzetten van studies....
 • Trimestrieel getuigschrift van nauwgezetheid - dit geldt niet voor de werknemers die recht hebben op Vlaams Opleidingsverlof
 • In geval van stopzetting: evaluatieformulier (komt later online)
30/11/2020 (ten laatste)
 • Voor elk trimester een kopie van het getuigschrift van regelmatige inschrijving en/of trimestrieel getuigschrift van nauwgezetheid - dit geldt niet voor de werknemers die recht hebben op Vlaams Opleidingsverlof.
 • Ondertekende individuele steekkaart met de opname van het bijkomend vormingsverlof.
 • In geval van laatste schooljaar: kopie van behaald diploma + evaluatieformulier van het project door werknemer (komt later online)
 • Evaluatieformulier door werkgever (komt later online)

Gelieve deze documenten te bezorgen aan vormingouderenzorg@fe-bi.org.

Vlaams Opleidingsverlof

Vanaf 1 september 2019 geldt de regelgeving van het Vlaams opleidingsverlof (VOV): de hervormde versie van het betaald educatief verlof. Startte uw opleiding vóór 1 september 2019? Dan geldt de regelgeving van het betaald educatief verlof nog. Meer informatie hier

In te dienen documenten schooljaar 2018-2019

Wanneer? Wat?
Inschrijving (31/10/2018 ten laatste)
Tijdens het schooljaar
 • Elke informatie over verandering van jobtime, stopzetten van studies....
 • Trimestrieel getuigschrift van nauwgezetheid
 • In geval van stopzetting: evaluatieformulier
30/11/2019 (ten laatste)

Gelieve deze documenten te bezorgen aan vormingouderenzorg@fe-bi.org.

Programma en opleidingsverstrekker

Nieuws in deze sector

Maatregelen FeBi betreffende het coronavirus

23 maart 2020

Annulatie opleidingen maar onze dienstverlening gaat door!
 
In het licht van de recente ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus zijn wij bij FeBi genoodzaakt om al onze opleidingen te annuleren tot en met 17/04/2020. Op deze manier willen wij mee onze verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot de indijking van het virus. Van zodra duidelijk wordt of deze termijn volstaat, of verlengd moet worden, zal hierover opnieuw worden gecommuniceerd.

Via deze weg willen wij u ook geruststellen dat alle dossiers van zowel de vormingsfondsen als de maribelfondsen verder behandeld zullen worden door ons administratief team.

Uw inschrijvingen voor opleidingen worden nog steeds verwerkt, zodat we onze opleidingen kunnen hervatten zodra de situatie dit toelaat.

 

Lees meerLees minder

IFG blijft strijd tegen tekort aan verpleegkundigen en zorgkundigen ook in 2020 aangaan.

15 januari 2020

Goed nieuws! De projecten van het IFG voor verpleegkundigen en zorgkundigen worden opnieuw opgestart voor de opleidingen die starten in september 2020.

Het Opleidingsproject voor verpleegkundigen maakt het al enkele jaren mogelijk voor werknemers uit een aantal sectoren van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten om met behoud van loon, een opleiding te volgen van maximum vier schooljaren tot bachelor in de verpleegkunde (A1) of in drie jaar tot gegradueerde verpleegkundige (A2).

Het Opleidingsproject zorgkundige (deeltijdse opleiding) biedt de kans aan niet-verzorgend personeel om zich om te scholen tot zorgkundige via een deeltijds schooltraject met behoud van basiswedde. De werknemer zal een deel van zijn arbeidstijd worden vrijgesteld om de opleiding te volgen. Het IFG financiert de vervanging van deze vrijgestelde uren.

Middels het Pilootproject IFG/febelfin heeft het IFG in 2019 voor het eerst een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de banksector. Binnen dit project geeft het IFG de mogelijkheid aan bankmedewerkers die hun job zullen verliezen (door herstructurering) om een voltijdse opleiding tot verpleegkunde of zorgkundige te volgen via een job in de sector.

Lees meerLees minder

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief als je niks wil missen over dit fonds. Opgelet! Schrijf je in voor de juiste regio!