IFG - Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten Verpleegkundige/zorgkundige worden?

Submenu tonen Submenu verbergen

Verloop van het project

Wanneer de kandidaat geselecteerd wordt door het IFG kan hij op zoek gaan naar een werkgever uit de lijst met werkgevers die zich kandidaat hebben gesteld binnen dit project en naar een school uit de lijst van scholen.

Een werkgever zoeken

De geselecteerde kandidaat krijgt van het IFG een lijst met werkgevers die deelneemt aan het project.

Hij of zij neemt contact op met één of meerdere van de werkgevers uit de lijst  voor een jobinterview.

Deze afspraak heeft 2 doelen:

  • Er is sprake van een sollicitatiegesprek waarin werkgever en kandidaat met elkaar kunnen kennismaken.
  • Tijdens dit gesprek zal de werkgever ook meer informatie geven over de job als zorgkundige of verpleegkundige binnen de organisatie.

Indien er een overeenkomst is tussen werkgever en de kandidaat dan kunnen beide partijen overgaan tot het opmaken van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (met clausule van het project) binnen het PC 330. De arbeidsovereenkomst start op de eerste schooldag.

Let op! Zonder deze arbeidsovereenkomst kan het project niet opstarten!

De werkgever en de kandidaat brengen het IFG op de hoogte en de werkgever stuurt een elektronische kopie van de arbeidsovereenkomst naar het IFG.

Van zodra er een overeenkomst is tussen de kandidaat en de nieuwe werkgever kan de kandidaat zijn opzeg doen bij zijn ‘huidige’ werkgever.

Bij vragen over de opzeg en de opzegtermijn kan kandidaat terecht bij één van de syndicale afgevaardigden.

Zich inschrijven in een school

De geselecteerde kandidaat mag zich inschrijven in een school naar keuze, maar enkel voor de opleiding waarvoor hij een akkoord kreeg van het IFG. Een kandidaat die bijvoorbeeld slaagde voor de opleiding HBO5-verpleegkunde kan zich dus niet inschrijven in een bacheloropleiding tot verpleegkundige. 

De kandidaat moet zich niet inschrijven in de school waar hij zijn aanvraagformulier heeft laten invullen, maar mag een andere school uit de scholenlijst kiezen. De kandidaat moet het IFG op de hoogte brengen als hij of zij zich in een andere school zal inschrijven.

Hieronder de scholenlijsten per opleiding:

Het loon tijdens de opleiding

De werknemer in opleiding ontvangt het volgende loon:

  • De kandidaat die start met de opleiding tot zorgkundige of die in een eerste jaar verpleegkunde start, wordt uitbetaald aan loonbarema 1.26/CAT 10. Dit komt neer op een bruto maandloon (incl. haardtoelage) van €2103,13.  Vanaf het 2e jaar verpleegkunde gaat de werknemer over naar loonbarema 1.35/CAT 11 aan één jaar anciënniteit. Dit staat gelijk aan een bruto maandloon (incl. haardtoelage) van €2358,93.
  • De anciënniteit groeit verder aan tijdens de volledige duur van de opleiding.

Meer informatie over deze loonbarema’s kan opgevraagd worden bij de syndicale afgevaardigden of bij de werkgever waar de werknemer solliciteert.

Het IFG zal het loon financieren dat voortkomt uit deze arbeidsovereenkomst en dit gedurende de hele opleiding. Elke geselecteerde kandidaat krijgt een studiebeurs van €1200 voor het eerste schooljaar. Deze studiebeurs kan gebruikt worden voor de financiering van de schoolkosten (inschrijvingsgeld, materiaal, studieboeken, …) en/of de kosten voor kinderopvang.

Tijdens de opleiding

De geselecteerde kandidaat wordt vanaf de eerste schooldag tot het einde van het schooljaar vrijgesteld van werk bij de nieuwe werkgever om de opleiding te volgen. Toch ontvangt hij of zij het hele jaar door een loon en dit gedurende de hele opleiding.

Enkel tijdens de schoolvakanties in de zomermaanden wordt de kandidaat effectief enkele weken tewerkgesteld bij zijn of haar werkgever en neemt het jaarlijks verlof op.

De stages gaan zoveel mogelijk bij de werkgever door, in samenspraak met de school en rekening houdend met de leerdoelstellingen. Vooral de keuzestage in het laatste jaar komt hiervoor zeker in aanmerking.

De geselecteerde kandidaat moet het IFG op de hoogte houden van het verloop van zijn opleiding via de gevraagde documenten (zie punt ‘Procedure en documenten’), maar ook van zaken als langdurige ziekte, zwangerschap, veranderen van werkgever, veranderen van school, wijzigen contactgegevens en de vervroegde stopzetting van de opleiding.

Let op!

  • De werknemer moet regelmatig aanwezig zijn tijdens de lessen en stages. Ongewettigde afwezigheden moeten vermeden worden. De werknemer verliest zijn recht op het project bij een ongewettigde afwezigheid van meer dan 1/10e van de opleiding.
  • De werknemer verliest zijn recht op het project indien hij niet slaagt voor zijn module/jaar.

Dubbelen of de opleidingsduur verlengen is niet mogelijk in dit project.

Nieuws in deze sector

PentaPlus: alle modules zijn nu beschikbaar!

04 november 2020

PentaPlus is het project waar zorgkundigen uit de sector gratis de 5 verpleegkundige handelingen (uit het KB van 27 februari 2019) kunnen aanleren, en dat via een modern, toegankelijk online leerplatform.

We zijn verheugd u te mogen informeren dat vanaf heden alle modules voor het PentaPlus-project beschikbaar zijn op het online platform!

Ontdek de procedure en modaliteiten

Lees meerLees minder

PentaPlus: 5 nieuwe handelingen voor zorgkundigen

25 mei 2020

We zijn verheugd u te mogen informeren dat vanaf heden het PentaPlus-project beschikbaar is!

Via PentaPlus kunnen zorgkundigen uit de sector gratis de 5 verpleegkundige handelingen aanleren, en dat via een modern, toegankelijk online leerplatform.

Ontdek de procedure en modaliteiten hier.

Lees meerLees minder