PC 330 | Privé-Ziekenhuizen Vorming

Submenu tonen Submenu verbergen
alt

Opstap naar verpleegkunde

Met het project ‘Opstap naar verpleegkunde’ moedigt het Sociaal Fonds voor de Privé-ziekenhuizen werknemers uit de sector aan om een diploma verpleegkunde te behalen. Op deze manier hopen we het tekort aan verpleegkundigen in privé-ziekenhuizen terug te schroeven.

We geven werknemers de kans om in dit project te stappen en financieren het bijkomend vormingsverlof (bovenop het Betaald Educatief Verlof of Vlaams opleidingsverlof) en de terugbetaling van de inschrijvingskosten met een maximum van 1.000€.

Download de brochure en ontdek het aanbod voor 2019-2020. Inschrijven doe je middels het aanvraagformulier.

In te dienen documenten schooljaar 2019-2020

Wanneer? Wat?
Inschrijving voor 31/10/2019
 • Aanvraagformulier
 • Kopie van getuigschrift van regelmatige inschrijving - dit geldt niet voor de werknemers die recht hebben op Vlaams Opleidingsverlof
Tijdens het schooljaar
 • Elke informatie over verandering van jobtime, stopzetten van studies....
 • Trimestrieel getuigschrift van nauwgezetheid- dit geldt niet voor de werknemers die recht hebben op Vlaams Opleidingsverlof
 • In geval van stopzetting: evaluatieformulier (komt later online)
30/11/2020 (ten laatste)
 • Voor elk trimester een kopie van het getuigschrift van regelmatige inschrijving en/of trimestrieel getuigschrift van nauwgezetheid - dit geldt niet voor de werknemers die recht hebben op Vlaams Opleidingsverlof
 • Ondertekende individuele steekkaart met de opname van het bijkomend vormingsverlof.
 • In geval van laatste schooljaar: kopie van behaald diploma + evaluatieformulier van het project door werknemer (komt later online)
 • Evaluatieformulier door werkgever (komt later online)

Gelieve deze documenten te bezorgen aan vorming-sfpz@fe-bi.org.

Vlaams Opleidingsverlof

Vanaf 1 september 2019 geldt de regelgeving van het Vlaams opleidingsverlof (VOV): de hervormde versie van het betaald educatief verlof. Startte uw opleiding vóór 1 september 2019? Dan geldt de regelgeving van het betaald educatief verlof nog. Meer informatie hier

In te dienen documenten schooljaar 2018-2019

Wanneer? Wat?
Inschrijving voor 31/10/2018
Tijdens het schooljaar
 • Elke informatie over verandering van jobtime, stopzetten van studies....
 • Trimestrieel getuigschrift van nauwgezetheid
 • In geval van stopzetting: evaluatieformulier
30/11/2019 (ten laatste)

Gelieve deze documenten te bezorgen aan vorming-sfpz@fe-bi.org.

Programma en opleidingsverstrekker

Nieuws in deze sector

Maatregelen FeBi betreffende het coronavirus

23 maart 2020

Annulatie opleidingen maar onze dienstverlening gaat door!
 
In het licht van de recente ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus zijn wij bij FeBi genoodzaakt om al onze opleidingen te annuleren tot en met 17/04/2020. Op deze manier willen wij mee onze verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot de indijking van het virus. Van zodra duidelijk wordt of deze termijn volstaat, of verlengd moet worden, zal hierover opnieuw worden gecommuniceerd.

Via deze weg willen wij u ook geruststellen dat alle dossiers van zowel de vormingsfondsen als de maribelfondsen verder behandeld zullen worden door ons administratief team.

Uw inschrijvingen voor opleidingen worden nog steeds verwerkt, zodat we onze opleidingen kunnen hervatten zodra de situatie dit toelaat.

 

Lees meerLees minder

NIEUW: Belevingsgerichte ethiek in de zorg: inleefsessies

17 januari 2020

Een goede manier om bij zorgethiek stil te staan, is door zelf de rol van patiënt op te nemen!

Beleef in onze tweedaagse inleefsessies de zorg door de ogen van de patiënten en draag zo bij aan een ethische zorgcultuur binnen de eigen organisatie.

Lees meer

Lees meerLees minder

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief als je niks wil missen over dit fonds. Opgelet! Schrijf je in voor de juiste regio!