home  > Vorming

Basiscursus bedrijfseerstehulp

Doelgroep

Iedereen mag deelnemen.

Doelstelling

De deelnemers die slagen voor het examen behalen een brevet dat in het kader van de ARAB-­verplichtingen erkend is door de federale overheid. Aan de hand van dit brevet kunnen zij als bedrijfseerstehulpverlener aangesteld worden in uw organisatie.

Inhoud

Dag 1 Dag 2 Dag 3
Introductie Brandwonden, flauwte en beroerte  Specifieke letsels en aandoeningen
Vier stappen in eerste hulp Hoofdletsels en wervelletsels
Oogletsels en epilepsie
Eerstehulplokaal en eerstehulpkoffer
Vier stappen in eerste hulp (deel 2) Pijn op de borstkas en 
ademhalingsmoeilijkheden
Herhaling
Reanimatie, Defibrillatie Verslikking en vergiftiging Uitleg competentie-evaluatie
Bloedingen, huidwonden  Letsels aan botten, spieren en gewrichten Examen (15 min. per deelnemer)

 

Werkvorm & Methodiek

Interactieve lesmethode, waarbij medewerkers worden gestimuleerd om zelf tot de juiste oplossing van de casus te komen. Alsook de nodige theorie en praktijkoefeningen krijgen.

Waar & Wanneer?

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
SEC20N002 Rode Kruis Vlaanderen Rode Kruis Antwerpen, Dunantzaal Belgiëlei 34, 
2018 Antwerpen
 
10/09/2020,  17/09/2020,  24/09/2020