home  > Vorming

Omgaan met mensen met een psychische zorgvraag + inleefworkshop D'oede Doze

Doelgroep

Deze inleefsessie is een ‘must’ voor personeel actief in de zorg. Het publiek kan heel divers zijn. De sessie is beslist een meerwaarde voor zowel actieve zorgverleners (zorgkundigen, (thuis)verpleegkundigen,…) als para medici (ergotherapeut, kinesist, logopedist,,…) en passieve zorgverleners (chauffeur, keukenhulp, schoonmaakhulp, logistieke hulp, maatschappelijk werker, personeelsdienst,….).

Doelstelling

Sessie Omgaan met mensen met psychische zorgvraag:

De deelnemer ervaart zelf wat het betekent als je psychische zorg nodig hebt, wat medicatie met je doet, hoe de omgeving reageert,… en zal bijgevolg beter beseffen welke problemen kunnen opduiken in de directe omgeving, hoe men deze kan vermijden en oplossen. Dit resulteert in een betere communicatie, begrip en gepaste manier van omgaan met mensen met psychische zorgvraag. Zo kan het werk vlotter, veiliger en productiever verlopen.

Sessie D’oede doze:

De deelnemer krijgt een beter inzicht in de problematieken en mogelijkheden van personen met een beperking en mensen met dementie. De deelnemer speelt beter in op hun noden en behoeften; bij verzorgen, begeleiden, communiceren, organiseren, animeren,… De deelnemer brengt meer respect en geduld op voor de zorgontvanger. De deelnemer heeft aandacht voor respectvolle zorg en menswaardige omgang.

Inhoud

Sessie Omgaan met mensen met psychische zorgvraag:

Aan de hand van een aangrijpende getuigenis krijgt de deelnemer de kans zich in te leven in de leefwereld van een persoon met psychische zorgvraag. De deelnemer voelt aan wat de specifieke moeilijkheden en mogelijkheden zijn wanneer je psychische problemen hebt. De deelnemer krijgt een beter zicht op het functioneren wanneer je dergelijke beperking hebt en de werking van geneesmiddelen. De inleefsessie biedt inzichten en tips om hiermee met kennis van zaken om te gaan. De inleefsessie reikt oplossingen aan voor vaak opduikende communicatieproblemen.

Sessie D’oede doze:

Het is een sessie van ‘beleven.’ De deelnemers krijgen de kans diverse simulatietools aan te passen. Men gaat minder goed horen en zien, de fijne en grove motoriek wordt gestoord, tremor en artrose treden op, oedeem in de onderbenen, problemen met evenwicht bij het stappen,… Ook dementie wordt tastbaar; zo ervaart men aan de lijve wat apraxie, agnosie, afasie,… met je doet. Het ervaren en beleven van de beperkingen gebeurt doelgericht en op een realistische manier. Met gesimuleerde beperkingen moet men dagelijkse handelingen zien uit te voeren; ‘al doende leert men.’ Ter info: www.vzwmentor.be/doededoze

Werkvorm & Methodiek

Een bijzonder ervaringsgerichte educatieve workshop; interactieve inleefopdrachten met een 20-tal simulatietools, interactieve quiz, filmfragmenten, reflectie, omkadering met omgangstips, uitwisselen van praktijkervaringen, anekdotes,…

Waar & Wanneer?

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
ETH20N002 Mentor vzw Flanders DC Diestsevest 76, 
3000 Leuven
22/10/2020